Rellulaiset ulosmarssivat kannanottona koulutusleikkauksia vastaan 

Orpon-Purran kehysriihen tuloksena oli opiskelijoiden osalta leikkausuutisia ja petetty koulutuslupaus. Asumistuki siirtyy opintotuen yhteen asumislisäksi ja pienenee huomattavasti. Lukiolaisiin kohdistuu kuitenkin eniten maksuttoman toisen asteen poistuminen 18 vuotta täyttäessä. Se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että oppimateriaalien lisäksi myös ylioppilaskirjoitukset ovat tulevaisuudessa maksullisia. Näistä asioista johtuen Suomen Lukiolaisten liitto laittoi alulle valtakunnallisen mielenosoituksen: ulosmarssin.  Tässä jutussa …

Vuorovaikutus paljastaa suhtautumisen 

Suhtautuminen ympäröivään maailmaan ja itseen on ihmisen elämää. Vuorovaikutus itsensä sekä ympäröivän maailman kanssa paljastaa aina jonkinlaisen suhtautumisen. Valtaosa ihmisistä ei ymmärrä vuorovaikutuksen ongelmaa tai jos ymmärtävät, niin eivät kykene tehdä optimaalisella tavalla asialle mitään.   Mikä vuorovaikutuksen ongelma sitten on? Ongelma on pääasiassa siinä, että ihminen kuvittelee helposti jotkin asiat tai tilanteet ulkopuolisten tekijöiden syyksi. …

Ajan mitta

Ajan mitta  Tarina alkaa,  Elämä ilmaantuu,  Tyhjyys on takana päin,  Kaikki on niin ihmeellistä,  Ulottuvuudet ovat niin erilaiset,  Ne haluavat kertoa paljon enemmän,  Miksi on jotain mikä koputtamatta tulee?  Joka tukee kaikkea muuta paitsi itse elämää,  Voiko sen estää vai pitääkö se vain hyväksyä?  Kuka on se, joka ajattelee ja näkee itsensä oliona?  Mitähän muut …

Kvanttimekaniikan historiasta ja nykyisyydestä

Kvanttimekaniikka on fysiikan haara, jossa tutkitaan maailmankaikkeuden kaikista pienimpiä osia. Nämä pienimmät osat sisältävät atomit ja muut niistä pienemmät hiukkaset eli subatomiset hiukkaset. Kvanttimekaniikan suurimpina eroina klassiseen fysiikkaan voidaan pitää esimerkiksi epätarkkuusperiaatetta, aalto-hiukkasdualismia ja kvantittumista. Epätarkkuusperiaatteen mukaan on mahdotonta tietää täysin tarkasti samaan aikaan hiukkasen paikan ja liikemäärän. Aalto-hiukkasdualismilla tarkoitetaan sitä, että sähkömagneettisella säteilyllä ja …