Kolumnit

Tekoälyn sovellukset ja uhat

Monia ihmisiä mietityttävät tulevaisuuden näkymät, niin kuin yleensä on ollut tapana. Yhteiskunnat ovat olleet ja tulevat olemaan suuren teknologisen muutoksen alla. Tällä hetkellä merkittävää muutosta tapahtuu muun muassa tekoälyn alueella, mikä esimerkiksi näkyy Chat GPT -chattibotin tuomisena suuren yleisön silmien alle. Tekoälyä on ollut jo pidemmän aikaa käytössä eri muodoissa, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan ja …

Muovaa normia, tai se muovaa sinua 

Normit ovat käyttäytymiseen liittyviä virallisia tai epävirallisia sääntöjä, joiden rikkominen vaarantaa ihmisen sosiaalisen aseman tietyssä ryhmässä. Niiden avulla voidaan määritellä esimerkiksi tietyn yhteisön sisällä sopivat arvot, uskomukset ja asenteet. Vaikka suurin osa yhteiskunnallisista normeista ei perustu lakeihin, eikä niistä näin ollen saa perinteisessä mielessä rangaistusta, moni pyrkii sopeutumaan yhteiskunnan normien mukaiseen elämään välttyäkseen itseensä kohdistuvalta …

Rellu uusin silmin – kokemuksia ykkösperiodista

”Lukion alku, uusi alku”  Aloitin lukion Tampereen lyseon lukiossa elokuisena, hyvin lämpimänä päivänä. Minua jännitti paljon, sillä olinhan tullut lähes yksin Orivedeltä tähän uuteen kouluun, Rellun yhteiskuntatiedelinjalle.  Ensimmäisen päivän jännitys oli hyvästä, sain todella mahtavan ensivaikutelman uudesta koulustani sekä etenkin luokkakavereistani, niin kuin myös ryhmänohjaajastani.  Ensimmäisen periodin alku oli vilkas, ja koin, että siinä oli …

Kolumni: Avoin käsite

Käsitteiden liiallisen subjektiivisuuden myötä äkkiä ilmaantuu ongelmia ja ristiriitoja. Subjektiivisuus on tavalla tai toisella ongelmallista, mutta näyttää siltä, että subjektiivisuudesta ei oikein pääse eroonkaan, niin kauan kun ihmisiä on. Kysyn siis, voiko ihminen omata avoimia käsitteitä? Avoimilla käsitteillä tarkoitan sitä, että yksilön käsitteet olisivat alituisesti alttiita muutoksille ja virheille. Tällöin yksilö tiedostaisi, että käsitys ystävän …