Kolumnit

Mikä minä olen?

Mikä minä olen? Mistä “minä” koostuu? Ego on itsemme luomus ehdollistuman myötä. Kaikki kokemukset, mieltymykset, saavutukset, epäonnistumiset, uskomukset, tavoitteet ja pyrkimykset ovat egon sisältö ja tuolta sisällön kautta ihmiset toimivat jokapäiväisessä elämässä.   Ihminen on hyvin kehittynyt olio. Ihmisellä on kehittyneet aivot, mikä mahdollistaa kulttuurievoluution eli me pystymme kasaamaan tietoja sekä taitoja ja siirtämään niitä sukupolvelta …

Vuorovaikutus paljastaa suhtautumisen 

Suhtautuminen ympäröivään maailmaan ja itseen on ihmisen elämää. Vuorovaikutus itsensä sekä ympäröivän maailman kanssa paljastaa aina jonkinlaisen suhtautumisen. Valtaosa ihmisistä ei ymmärrä vuorovaikutuksen ongelmaa tai jos ymmärtävät, niin eivät kykene tehdä optimaalisella tavalla asialle mitään.   Mikä vuorovaikutuksen ongelma sitten on? Ongelma on pääasiassa siinä, että ihminen kuvittelee helposti jotkin asiat tai tilanteet ulkopuolisten tekijöiden syyksi. …

Tekoälyn sovellukset ja uhat

Monia ihmisiä mietityttävät tulevaisuuden näkymät, niin kuin yleensä on ollut tapana. Yhteiskunnat ovat olleet ja tulevat olemaan suuren teknologisen muutoksen alla. Tällä hetkellä merkittävää muutosta tapahtuu muun muassa tekoälyn alueella, mikä esimerkiksi näkyy Chat GPT -chattibotin tuomisena suuren yleisön silmien alle. Tekoälyä on ollut jo pidemmän aikaa käytössä eri muodoissa, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan ja …

Muovaa normia, tai se muovaa sinua 

Normit ovat käyttäytymiseen liittyviä virallisia tai epävirallisia sääntöjä, joiden rikkominen vaarantaa ihmisen sosiaalisen aseman tietyssä ryhmässä. Niiden avulla voidaan määritellä esimerkiksi tietyn yhteisön sisällä sopivat arvot, uskomukset ja asenteet. Vaikka suurin osa yhteiskunnallisista normeista ei perustu lakeihin, eikä niistä näin ollen saa perinteisessä mielessä rangaistusta, moni pyrkii sopeutumaan yhteiskunnan normien mukaiseen elämään välttyäkseen itseensä kohdistuvalta …