Kuukausi: syyskuu 2023

Kolumni: Avoin käsite

Käsitteiden liiallisen subjektiivisuuden myötä äkkiä ilmaantuu ongelmia ja ristiriitoja. Subjektiivisuus on tavalla tai toisella ongelmallista, mutta näyttää siltä, että subjektiivisuudesta ei oikein pääse eroonkaan, niin kauan kun ihmisiä on. Kysyn siis, voiko ihminen omata avoimia käsitteitä? Avoimilla käsitteillä tarkoitan sitä, että yksilön käsitteet olisivat alituisesti alttiita muutoksille ja virheille. Tällöin yksilö tiedostaisi, että käsitys ystävän …