Eurooppa-linjalaiset tutkivat lainvalmistelua nuorten näkökulmasta

Yhteiskuntaopin projektikurssilla  pääsimme tutustumaan lainvalmistelun prosessiin  sekä perehtymään aiheeseen paremmin erilaisten tutkimusten muodossa. Luokkamme jaettiin viiteen tutkimusryhmään, jossa kukin sai oman aiheen tukittavaksi. Tutkimusaiheina olivat  nuorisolain toteutuminen, nuorisotilat, lasuntopalvelu.fi, lainvalmistelun oppimateriaalit ja lainvalmistelun pelillistäminen. Tutkimus toteutettiin yhdessä Tampereen yliopiston ALL YOUTH -hankkeen kanssa, jonka johdosta pääsimmekin toimimaan heidän kanssatutkijoinaan.  ALL YOUTH on  monitieteellinen  hanke, joka tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja niiden kehittämistä.  Tässä kirjoituksessa hiukan lisää jokaisen ryhmän tutkimuksista itse ryhmien kertomana.  

 

Lain vaikutusten arvioinnin ryhmässä tutkimme, miten hyvin nuorisolaki 24§  toteutuu Tampereella . Meidän tutkimuskysymykseksemme muodostui lopulta “Täyttääkö Tampereen kaupunki nuorisolain 24§  velvoitteet?”.  Tärkeänä osana tutkimusta oli Tampereen nuorisovaltuusto.  Sen toimivuutta arvioitiin laadullisen tutkimuksen keinoin . Haastattelujen avulla keräsimme tietoa itse nuorisovaltuuston toiminnasta, mutta myös yleisesti vaikuttamismahdollisuuksien laadusta ja tarjonnasta Tampereella.  Arvioinnissa käytettiin myös aiemman tutkimuksen, Nuorisobarometrin (2013), tuloksia . Kaikkien haastattelujen toteutus ei onnistunut, sillä monet eivät vastanneet yhteydenottoihin.  Toteutuneiden haastattelujen  perusteella pystyimme kuitenkin huomaamaan, että Tampereen kaupungin nähdään täyttävän nuorisovaltuustotoiminnan velvoitteet.  Nuorisovaltuuston lautakuntapaikkoja pidetään erityisen tärkeänä nuorten vaikutusmahdollisuuksien kannalta. 

 

Nuorisotilaryhmässä premissinämme oli  nuorisolain 8 §:n arviointi. Käytännössä tämä merkitsi  sitä, että tutkimme  nuorisotilojen toimivuutta, viihtyvyyttä ja saavutettavuutta. Kehitimme tämän idean ympärille tutkimussuunnitelmamme, jossa pyrimme tutustumaan nuorisotiloihin niissä vierailemalla  ja  selvittämään niiden yleistä mainettaKyselyt päätyivätkin olemaan keskeisiä tutkimuksemme dataa varten. Teetimme niitä  tiloille käyville  sekä lukioiden opiskelijoille . Kyseinen kevät, jolloin työstimme tutkimustamme, sattui olemaan oletettua kiireisempi. Tämän lisäksi meille selvisi, että tutkimuslupamme ylettyi vain Tampereen kaupungin alueelle, joten päädyimme karsimaan vierailtavia nuorisotiloja emmekä voineet teettää kyselyitä Tampereen ulkopuolisille tai yksityisille lukioille.  Ongelmista huolimatta pysyimme aikataulussamme ja saimme nuorilta hyviä kehitysehdotuksia nuorisotiloille.  Muun muassa tilojen aukioloajat olivat ongelmallisia sekä itse tiloista tiedottaminen oli liian vähäistä. Kuitenkin positiivisena huomasimme nuorisotilojen viihtyvyyden ja suvaitsevuuden.  

 

Lausuntopalveluryhmässä tavoitteena oli tutkia, kuinka saataisiin sähköisiä lainvalmistelun osallistumisalustoja nuorisoystävällisemmiksi. Keskitimme aiheemme lausuntopalvelu.fi-palveluun. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, jossa pystyy pyytämään ja antamaan lausuntoja sähköisesti. Lausuntoja pystyy tutkimaan jokainen rekisteröitymättä sivustolle, mutta lausunnon antamiseksi tarvitsee rekisteröityä palveluun. Rekisteröityessä tulee tunnistautua vahvasti esimerkiksi verkkopankkitunnuksillaan. Selvitimme käytettävyystestien avulla lausuntopalvelu.fi:n toimivuutta, visuaalista ilmettä sekä nuorisoystävällisyyttä. Lisäksi saimme Tampereen yliopistolta aineistoja, joissa yliopisto-opiskelijat olivat tutustuneet kyseiseen palveluun ja kertoneet tästä oman mielipiteensä. Käytettävyystestien sekä yliopistoaineistojen pohjalta havaitsimme, että lausuntopalvelu.fi:n keskeisempiä ongelmia olivat palvelun heikko tunnettavuus, kielivaihtoehtojen vähäisyys sekä virkakielen vaikeaselkoisuus nuorten näkökulmasta. Myös lausuntojen antamiseen tarvittava vahva tunnistautuminen voi tulla nuorille ongelmana, koska kaikilla nuorilla ei välttämättä ole verkkopankkitunnuksia. 

 

Oppimateriaali-ryhmässämme aiheena oli tarkastella ja antaa kehitysehdotuksia yläkoulun lainvalmistelua koskevista oppimateriaaleista. Käytännössä teimme siis yhdeksäsluokkalaisille ja heidän opettajilleen kyselyn, joka käsitteli lainvalmistelun opiskelua ja opettamista, sekä sitä, kuinka tärkeänä vastaaja lainvalmistelua pitää. Näiden vastausten ja oppimateriaalien tutkimisen lisäksi kehittelimme pari tehtävää, joilla lainvalmistelua voisi yhdeksäsluokkalaisille opettaa. Huolimatta monista ongelmista, joita tutkimuksen varrella kohtasimme, saimme lopputulokseksi kiinnostavia tietoja yläkouluikäisten suhtautumisesta lainvalmisteluun ja ideoita siitä, miten oppimateriaaleja voisi kehittää. 

 

Peliryhmämme tavoitteena oli tehdä oppimispeli lainvalmistelusta. Ryhmä halusi tehdä mahdollisimman kiinnostavan pelin yhdeksäsluokkalaisille, joten he päättivät tehdä tietokonepelin. Ennen pelin tekemistä, piti aihetta kuitenkin tutkia tarkemmin. Tämän pohjalta syntyikin pelin ensimmäinen versio, jota päästiin testaamaan muilla oppilailla. Palautteen perusteella tehtiin lopullinen peli, jota oli tarkoitus mennä esittelemään Wivi Lönnin koulun yhdeksäsluokkalaisille. Tapaaminen kuitenkin peruuntui koronatilanteen vuoksi. Emme kuitenkaan anna tämän lannistaa tutkimuksemme päättämistä.  

 

Yhteiskuntaopin projektikurssilla saimme kokea, millainen on nuoria koskeva lainsäädäntö ja millaista on tehdä pitkäaikaista tutkimusta. Tutkimusten kanssa ei tarvinnut selvitä yksin vaan saimme projektikurssin aikana paljon apua ja hyödyllisiä vinkkejä Tampereen yliopiston ALL YOUTH -hankkeelta. Kurssin mittaan perehdyimme syvemmin lainvalmisteluun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näiden aiheiden tutkiminen yhteistyössä muiden kanssa oli todella opettavaista. 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *