Kiinnostaako Rellun Eurooppa-linja? Nämä asiat sinun on hyvä tietää

Oletko aikaasi seuraava, yhteiskunnasta kiinnostunut nuori, joka harkitsee yhteiskunnallisia opintoja? Oletko halukas perehtymään esimerkiksi talouden toimintamekanismeihin, Euroopan Unionin tulevaisuuteen tai vaikuttamiseen kansalaisyhteiskunnassa? Löytyykö sinulta lisäksi intoa tavallista monipuolisempaan lukiopolkuun? Jos vastaukset edellä mainittuihin kohtiin ovat myöntäviä, kannattaa harkita Eurooppa-linjalla opiskelua. Eurooppa-linja nimittäin tarjoaa laajat omavalintaiset opinnot Tampereen lyseon lukion laadukkaasta kurssitarjonnasta.

 

Eurooppa-linja on Tampereen lyseon lukion opintolinja, joka mahdollistaa yhteiskunnallisten opintojen sekä kieliopintojen painottamisen. Painotettavien opintojen ohella omaa osaamista syvennetään erilaisten projektien, asiantuntijavierailuiden sekä opintomatkojen avulla. Eurooppa-linjan toiminta ei rajoitu pelkkään lukio-opiskeluun, vaan opintoihin sisältyy myös työharjoittelujakso sekä korkeakouluopintoja. Ainutlaatuisten opintokokonaisuuksien ohella Eurooppa-linjalla opiskelu on täynnä hyvää yhteishenkeä samanmielisten opiskelijoiden kanssa.

 

Lukion pakollisten opintojen ohella Eurooppa-linjaan sisältyy:

-Kolmen opintojakson laajuinen projekti (6 op.): Eurooppa-linjan projektissa toteutetaan opiskelijoiden yhteiset yhteiskuntaan liittyvät tuotokset. Projektiin sisältyy myös asiantuntijavierailuita, jotka auttavat syventämään opiskelijoiden omaksumaa tietoa.

-Opintomatkat Helsinkiin sekä Brysseliin: Opintomatkoilla vieraillaan yhteiskunnallisen päätöksenteon keskuksissa. Aikaisemmin opintomatkat ovat keskittyneet Suomessa eduskuntaan sekä Brysselissä Euroopan Unionin keskeisiin toimielimiin eli parlamenttiin, komissioon ja ministerineuvostoon.

-Omavalintaiset kieliopinnot englannin kielen ohella (yhteensä 12 op.): Englannin kielen opiskelun oheen valitaan enintään kaksi vierasta kieltä A-, B2- tai B3-kielinä, joista suoritetaan yhteensä vähintään 6 opintojaksoa. Laaja kielitaito luo paremmat valmiudet sekä vaikuttamiseen että tulevaisuuden työelämään.

-Työharjoittelujakso (2 op.): Opintoihin sisältyy viikon mittainen palkaton työharjoittelujakso, joka suoritetaan yhteiskunnallisesti merkittävässä työpaikassa. Työharjoittelu antaa opiskelijalle hyvät valmiudet erilaisista työmahdollisuuksista ja aloista, minne lukion jälkeen voi suuntautua.

-Eurooppa-linjalle suunnattu yliopistokurssi (2 op.): Eurooppa-linjan opiskelijoille räätälöity yhteiskunnallisiin opintoihin johdattava yliopisto-opintojakso madaltaa kynnystä korkeakouluopintojen suorittamiseksi ja avaa alan käsitteitä.

-Korkeakouluopintoja (väh. 5 yliopiston opintopistettä): Korkeakouluopintoja suoritetaan 5 yliopiston opintopisteen verran yhteiskunnallisista opinnoista valiten. Opintoajankohdan voi valita itse vapaasti ja tarvittaessa kurssit voi suorittaa myös verkkokursseina. Lukioaikana suoritetut korkeakouluopinnot auttavat tulevaisuuden suunnittelussa sekä madaltavat kynnystä jatko-opintoihin.

-Omavalintaisia opintoja yhteiskunnallisista aihepiireistä (yhteensä 10 op.): Omavalintaiset opinnot valitaan muiden opintojaksojen tapaan Tampereen lyseon lukion tarjonnasta. Opiskelija voi siis koostaa vapaasti oman näköisensä opintokokonaisuuden valinnaisten opintojaksojen joukosta. Tarjolla on taloutta niin yksilön kuin koko kansantalouden näkökulmasta, lakitietoa, ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja maailman ilmiöitä, tulevaisuuden tutkimusta sekä psykologiaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä yhteiskuntamaantiedettä ja ihmismaantieteellistä ajattelua vuorovaikutusopinnoista puhumattakaan.

 

Mietteitä nykyisiltä eurooppalinjalaisilta: 

 

Parhaat kokemukset Eurooppa-linjalta:

 

” Ryhmähenki, kaikki tulevat tosi hyvin toimeen keskenään. Aloitettu projekti on mielenkiintoinen.”

” Tähän asti parasta on ollut meidän todella hyvä yhteishenki!”

” Mielenkiintoiset vierailijat mm. ympäristöministeriöstä ovat olleet ehdottomasti mielenkiintoisimpia kokemuksia Eurooppa-linjalta, ja varsinkin se, että ollaan omalla porukalla, on tehnyt niistä erityisiä. Kolmen kuukauden opiskelun jälkeen voin sanoa, että valitsin lukioni ehdottomasti oikein.”

” Kaikki Eurooppa-linjan erityiset tapahtumat”

 

Mikä tekee Eurooppa-linjasta erityisen?

 

” Ikinä ei ole yhtä hauskaa, kun vapaa keskustelu e-linjalaisten kanssa tunneilla.”

” Ihan parhaat ja samanhenkiset luokkakaverit ja ensimmäisestä päivästä lähtien ollut mahtava yhteishenki. Tietenkin kiinnostavat opintomatkat ovat vain Eurooppa-linjan juttu.”

”Suuntautuneet opinnot, opintomatkat ja toki se oma ryhmä, minkä kanssa tehdään kaikkea erilaista ja omaa.”

 

Miksi suosittelisit Eurooppa-linjaa?

 

” Äänesi ja mielipiteesi otetaan varmasti huomioon. Saat paljon valmiuksia tulevaisuutta ajatellen.”

”Jos olet kiinnostunut ainakin yhdestä seuraavista: humanistisista tieteistä (yhteiskuntaoppi, historia, tms.) tai kielistä tai muuten vain kansainvälisyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta niin kannattaa ehdottomasti hakea. Pääsee kokemaan lukion juuri sellaisena kuin haluaa ja omalla twistillä!”

”Yhteiskunnasta kiinnostuneelle Eurooppa-linja on ihan paras paikka. Linjalle hakeutuu yleensä hyvin samanhenkisiä ihmisiä ja yhteishenki on yhteisten projektien ja opintomatkojen takia yleislinjan luokkia yleensä suurempi ja vahvempi.”

”Saa työskennellä laajasti mielenkiinnon kohteidensa parissa.”

 

Teksti: Santeri Anttila

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *