Mieskin voi olla feministi 

Feminismillä tarkoitetaan poliittisten ja sosiaalisten liikkeiden ja ideologioiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on sukupuolien välinen tasa-arvo. Feminismi näkee yhteiskunnallisia puutteita ja pyrkii tukemaan ihmisiä ja ihmisryhmiä, joiden asema on yhteiskunnassa heidän sukupuolensa perusteella heikompi, kuin muiden. 

Feminismi tukee perinteisesti kaikista ihmisryhmistä eniten naisia. Naisliike sai aseman politiikassa 1800-luvulla, mutta feminististen aatteiden sanotaan yltävän vielä kauemmaksikin. Feminismin virallisen nimen, féminisme, keksi ranskalaisen filosofi Charles Fourier vuonna 1837. Feministisen liikkeen tavoitteena oli tuoda lisää oikeuksia naisille, kuten parempaa koulutusta ja reilumpaa palkkaa. Feminismi näki yhteiskunnan patriarkaalisuuden ja tahtoi panna sille pisteen.  

Ajan saatossa feminismi onnistui monissa tavoitteissaan. Naiset saivat enemmän oikeuksia. Koulutus mahdollistui ja parani, ja tätä kautta naiset pystyivät opiskelemaan itselleen paremman ammatin. Käsitys kotiäidin kahlitsevasta arjesta muuttui ainakin joissain määrin vaihtoehdoksi mieleisen työn teon ohella. Myös keskiverto naisen palkka parani, vaikka naisen euro onkin vielä valitettavasti vähemmän kuin miehen – Suomessa noin 84 senttiä. Naiset saivat oikeuden äänestää ja yhä useampi nainen osallistuu politiikkaan. Omasta kehosta saa määrätä enemmän mitä tulee esimerkiksi ehkäisyyn ja abortteihin, vaikka tässäkin on tosin parantamisen varaa. Toisin sanoen haasteita on toki vieläkin, mutta feminismi on ottanut järkyttävän suuria askeleita naisten asemaa parantaakseen, eikä loppua näy. 

Mutta takapakkia on kyllä täytynyt ottaa. Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana feministi -sanasta on tullut lähestulkoon kirosanan tai loukkauksen omainen. Ajatellaan, että feminismi on miesvihaa. Ajatellaan, että naisten kavutessa ylös heidän on potkittava miehiä portailta alas. Tämä ei kuitenkaan ole totta, eikä tämä todellakaan ole feminismiä. 

Feminismi vahvasta naistuestaan huolimatta ei pääty vain naisten auttamiseen. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tukeakseen täytyy tukea myös muita sukupuolia, mukaan lukien trans-sukupuolisia, muunsukupuolisia ja kyllä – myös cis miehiä. On olemassa paljon asioita, etenkin stereotypioita, jotka rajoittavat miesten elämää ja estävät tasapuolista rinnakkaineloa sukupuolten välillä.  

Tällaisia stereotypioita ovat esimerkiksi miehiin kohdistettu uskomus siitä, että pitää olla niin sanotusti miehekäs mies eli olla valittamatta ja kaikissa tapauksissa itkemättä. Liian tunteellinen ei siis saa olla. Tämä on johtanut siihen, että moni mies jättää hakematta apua mielenterveydellisiin ongelmiin. Läntisissä valtioissa miehiä kuolee 3–4 kertaa enemmän itsemurhaan, kuin naisia.  

On myös olemassa käsitys siitä, ettei mies voi tulla pahoinpidellyksi naisen toimesta. Tätä on demonstroitu muun muassa BBC Three:n ”The Rise of Female Violence” -dokumenttiin kuuluvalla sosiaalisella kokeilulla, jossa vertailtiin julkista reaktiota siihen, kun mies nähtävästi pahoinpitelee naista verrattuna siihen, kun roolit ovat vaihtuneet. Kun miehen oletettiin lyöneen naista, lähes jokainen reagoi pyrkimällä auttamaan naista ja soimaamalla miestä. Kun nainen taas nähtävästi löi miestä, tilanteeseen ei puututtu. Jälkeen päin sivustakatsojilta kysyttäessä selityksenä saatiin vain, että ”mies todennäköisesti ansaitsi sen.”  

 

Myös miehetkin siis kohtaavat haasteita sukupuolensa takia. Oikea feminismi pyrkii auttamaan näitä miehiä ja kaikkia muitakin ihmisiä, jotka kokevat sukupuolestaan johtuvaa epäoikeudenmukaisuutta.

 

Kyseinen testi on vuodelta 2015, mutta samanlaista stereotyypistä ajattelua on nähtävissä vielä tänäkin päivänä. 

Myös miehetkin siis kohtaavat haasteita sukupuolensa takia. Oikea feminismi pyrkii auttamaan näitä miehiä ja kaikkia muitakin ihmisiä, jotka kokevat sukupuolestaan johtuvaa epäoikeudenmukaisuutta. Mistä sitten johtuu, että nykyinen käsitys feminismistä miesvihana on niin vahva? 

Sosiaalisen median välityksellä on keskitytty osoittamaan katsojille paljon radikaalia, miesvihaa tukevaa naistoimintaa, jota kutsutaan virheellisesti feminismiksi. Ihmisiä kiinnostaa ja on aina kiinnostanut enemmän juorut kuin totuus, vähemmän hyvät kuin huonot uutiset. Vääränlainen tieto sekä disinformaatio leviävät 10 kertaa nopeampaa kuin totuuteen pohjautuva tieto, myös tässäkin asiassa. Ei siis ole ihme, että kuvamateriaalia miehiä vihaavista ”feministeistä” on ja leviää internetissä niin paljon ja että moni uskoo feminismin olevan juuri näiden tallenteiden ja valheellisten tietojen mukaista.  

Tämä on myöskin jotain, johon moni ei tahdo puuttua oman statuksensa kannalta: jos on esimerkiksi mies, joka kokee feminismin uhkana omaa elämäntyyliä kohtaan, sillä on itse hyvin yhteiskunnallisesti stereotyyppinen mies, joka on kasvanut vaikkapa hyvin konservatiivisessa perheessä, tällaisen ”feminismin” yleistyminen on hänelle vain hyväksi. Tällaista perinteistä ajattelutapaa vastustaakseen ja disinformaation vahvistuessa feminismin väärin käsittämisen kautta tämä miesvihaan pohjautuva ”feminismi” saa enemmän kannatusta, ja yleistyessään yleistyy myös julkisuudessa, vahvistaen tätä haitallista, miesvihan heikentämän feminismin noidankehää.  

Nainen, joka ”vihaa kaikkia miehiä” ei ole feministi vaan misandrian eli miesvihan ajaja. Vitsailu siitä, että vihaa kaikkia miehiä, saati sitten sen todellinen uskominen feminismin nimissä, pilaa todellisen feminismin mainetta ja estää monia, ei vain miehiä mutta myöskin naisia, identifioimasta feministeiksi.  

On siis selvää, että feminismi ja miesviha eivät kulje käsi kädessä. Patriarkaalinen järjestelmä on haitallinen sekä naisille että miehille. Nainen on avuton ja ylitunteellinen siinä missä mies on kylmä eikä voi koskaan tulla pahoinpidellyksi. Naisesta on vain äidiksi, kun taas mies ei koskaan voi olla yhtä hyvä vanhempi kuin nainen voisi. Tällainen stereotyyppisten ajatusten viljely ja elossa pitäminen yhteiskunnassa on loputtava aivan joka ikisen ihmisen takia, sukupuolesta riippumatta. Ja jokainen, joka on tästä samaa mieltä, on feministi. 

 

Teksti: Alma Mlivic 21C 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *